Înscriere în promoţie

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Numărul de telefon mobil trebuie să fie un număr din România (format din 10 cifre, fără spaţii, puncte, liniuţe sau alte caractere).

Parola trebuie sa contina minimum 8 caractere - litere si cifre.
CAPTCHA

Produs achiziţionat*:


Informare privind prelucrarea datelor personale
Identitatea operatorului de date
Datele completate in acest formular sunt prelucrate de compania Dr. Oetker RO SRL, cu sediul in Curtea de Arges, judetul Arges, Strada Albesti, Nr. 50. Telefon: 0248507001 | E-mail: office@oetker.ro | Website: www.oetker.ro

Operatorul, prin împuterniciţii săi, prelucrează datele personale ale Participanţilor la această promoţie în numele Operatorului, în conformitate cu Regulamentul General Pentru Protecţia Datelor (GDPR).
Informarea privind prelucrarea datelor personale în cadrul Campaniei, precum şi înregistrarea consimţământului persoanelor vizate, vor fi făcute la momentul colectării datelor, pe suport electronic sau fizic, conform mecanismului de participare la Campanie şi de validare şi acordare a premiilor, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.
Identitatea operatorului de date
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de compania Dr. Oetker RO SRL, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr.J03/1843/1993, C.U.I. 4227295, cu sediul în Curtea de Argeş, judeţul Argeş, Strada Albeşti, Nr. 50, în calitate de Operator, prin imputerniciţi:
- S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9a, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J40/12388/1998, având cod de înregistrare fiscală RO 11295365.
- S.C. WEBART SOFTWARE DESIGN S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Hagi Ghiţă, nr. 26-28, ap. 7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J40/1254/2011, având cod de înregistrare fiscală RO 28001979.

 

Scopurile prelucrării
Datele personale colectate în cadrul campaniei sunt prelucrate de Operator în următoarele scopuri:
1.            Organizarea campaniei promoţionale, gestionarea înscrierilor în campanie;
2.            Desemnarea câştigătorilor, validarea înscrierilor câştigătoare şi acordarea (livrarea) premiilor;
3.            Îndeplinirea obligaţiilor fiscale ale Operatorului în legatură cu premiile acordate;
4.            Acţiuni de marketing direct ulterioare încheierii campaniei.

 

Temeiul juridic
1.            Pentru scopul organizării campaniei promoţionale, în cazul participanţilor care nu câştigă premii în cadrul campaniei, datele vor fi prelucrate în temeiul consimţământului persoanei vizate, reglementat de articolului 6 alineatul (1) litera (a) al regulamentului european general privind protecţia datelor (GDPR) – consimţămantul persoanei vizate. 
2.            În cazul câştigătorilor desemnaţi şi al rezervelor la care se apelează, datele sunt prelucrate în temeiul Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR (în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale) raportat la art. 43 alin. (1) OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, în legătură cu termenul legal de prescripţie a obligaţiilor comerciale.
3.            În cazul câştigătorilor premiilor impozabile (cu valoare mai mare de 600 de lei), datele vor fi prelucrate în temeiul Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR (în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale), raportat la art. 110 Legea 227/2015 privind Codul fiscal şi OPANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.
4.            Pentru scopul de marketing direct, datele vor fi prelucrate în temeiul consimţământului persoanei vizate, reglementat de articolului 6 alineatul (1) litera (a) al regulamentului european general privind protecţia datelor (GDPR) – consimţământul persoanei vizate.

 

Datele prelucrate
1. Pentru scopul organizării campaniei promoţionale, în cazul participanţilor care nu câştigă premii în cadrul campaniei:
a. În cazul participanţilor care se înscriu exclusiv prin SMS, se vor colecta numărul de telefon mobil.
b. în cazul participanţilor care îşi creează cont pe site-ul campaniei, se vor prelucra date colectate în mod direct, de la persoana vizată: prenumele, numele, data naşterii, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail şi produsele achiziţionate.
2. În cazul câştigătorilor premiilor neimpozabile, se vor prelucra: numele, prenumele, data naşterii, numarul de telefon, adresa de livrare a premiului.
3. În cazul câştigătorilor premiilor impozabile (cu valoare mai mare de 600 de lei), se vor prelucra: numele, prenumele, data naşterii, numarul de telefon, adresa de livrare a premiului şi CNP-ul.
4. În cazul câştigătorilor premiilor în bani, se vor prelucra numele, prenumele, data naşterii, numarul de telefon, adresa de livrare a premiului şi IBAN-ul în care va fi transferată suma aferentă premiului şi sucursala băncii.
5. Pentru scopul de marketing direct, vor fi prelucrate: numele, prenumele, data naşterii, numărul de telefon si/sau adresa de e-mail, în funcţie de preferinţele exprimate de persoana vizată în momentul exprimării consimţământului pentru scopul declarat.


Perioada prelucrării
1. Pentru scopul organizării campaniei promoţionale, în cazul participanţilor care nu câştigă premii în cadrul campaniei, datele vor fi prelucrate şi stocate pentru o perioada de 90 de zile de la încheierea campaniei.
2. În cazul câştigătorilor, datele vor fi stocate pentru o perioada de 3 ani de la încheierea campaniei, perioada legală de prescriere a obligaţiilor comerciale.
3. În cazul câştigătorilor premiilor impozabile (cu valoare mai mare de 600 de lei), datele vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani de la plata impozitelor, conform obligaţiilor fiscale impuse de legea în vigoare. 
4. Pentru scopul de marketing direct, datele vor fi prelucrate şi stocate pentru o perioadă de maximim 3 ani de la încheierea campaniei. Dacă, la momentul expirării acestui termen, consimţământul nu a fost reconfirmat de către persoana vizată, datele vor fi şterse.

 

Modul de prelucrare
Pentru scopul executării campaniei promoţionale, datele cu caracter personal vor fi colectate şi stocate în baza de date, extrase periodic pentru participarea la tragerile la sorţi şi pentru trimiterea notificărilor de campanie prin e-mail sau SMS.  Pentru scopul de marketing direct: în fiecare an, Organizatorul trimite una sau mai multe informări, prin e-mail sau SMS, în legatură cu campania promoţională pentru produsele Gelfix şi Pikant fix sau despre alte noutăţi legate de produse pentru gătit. Datele nu sunt supuse unor prelucrări de tip «profiling» care ar putea produce efecte juridice sau care ar putea avea un impact semnificativ asupra persoanei vizate. Datele nu vor fi utilizate în niciun alt scop fata de cele declarate în aceasta informare.


Confidenţialitate
Datele vor fi colectate de împuternicitul Webart, prelucrate şi stocate de împuternicitul Mercury360 Communications. Datele nu vor fi dezvăluite Operatorului Dr. Oetker România, nu vor fi transferate în străinătate şi nu vor fi dezvăluite către alţi terţi, cu excepţia situaţiilor în care Operatorul şi/sau Imputerniciţii sunt obligaţi de lege să dezvăluie datele către autorităţi.


Drepturile participanţilor
În perioada de colectare şi prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana vizată are dreptul de a ne solicita în orice moment accesul la date, rectificarea sau ştergerea acestora, sau restricţionarea prelucrării. Are de asemenea dreptul de a se opune prelucrării şi dreptul de a solicita portarea datelor către alt operator. Persoane vizate pot oricând să-şi retragă consimţământul de prelucrare. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).


Modalităţi de exercitare a drepturilor
Pentru orice solicitare legată de datele personale, în procesul de exercitare a drepturilor menţionate în capitolul anterior, persoana vizată poate contacta Operatorul prin oricare mijloace dintre cele următoare:

Telefon: 0248507001 | E-mail: office@oetker.ro
 

Sunt de acord să primesc informaţii promoţionale de la Dr. Oetker prin următoarele modalităţi**:* Campurile marcate cu (*) sunt obligatorii pentru inscrierea in campanie. Necompletarea oricaruia dintre acestea nu permite crearea contului.
** Acordul de comunicare nu conditioneaza inscrierea in campanie si nu influenteaza in niciun mod participarea.

 

Acest website foloseşte cookie-uri. Prin navigarea pe acest site îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe Am înţeles X
×
Promoţia s-a încheiat la data de 31.10.2019, ora 23:59:59.