O excursie pe lună în

 • SpaniaSpania
 • GermaniaGermania
 • ItaliaItalia
 • GreciaGrecia
 • TurciaTurcia

Un voucher pe săptămână

Voucher

Regulamentul oficial al campaniei promoţionale Dr. Oetker
„Călătorește în lumea unor noi gusturi!“

Campania promoţională pentru consumatori

Perioada campaniei: 21.05.2018 – 31.10.2018

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională „Călătorește în lumea unor noi gusturi!” este organizată de S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albeşti, nr. 50, Curtea de Argeş, Jud. Argeş, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu numărul J03/1843/1993, C.U.I. 4227295, şi la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificării nr. 2298/2005 (denumită în continuare “Organizator” sau “S.C. Dr. Oetker RO S.R.L.”), iar pe teritoriul Republicii Moldova este reprezentată de FORWARD INTERNATIONAL S.R.L., Str. Industrială, nr. 61, Chișinău, Republica Moldova, număr TVA: MD0204284.
Campania se derulează prin intermediul agenţiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Bucureşti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, și la AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificării nr. 26 (denumită în continuare “Agenţia”).
Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanți. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoţională este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională „Călătorește în lumea unor noi gusturi!” este organizată şi se desfăşoară în perioada 21.05.2018 – 31.10.2018 pe teritoriul României și al Republicii Moldova, în locaţiile care comercializează produsele participante semnalizate cu materiale de comunicare ale campaniei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţională este deschisă tuturor persoanelor fizice cu reşedinţa în România și Republica Moldova, cu vârsta de cel puţin 18 ani, împliniţi pâna la data începerii Campaniei care respectă prevederile prezentului Regulament Oficial.
Nu sunt eligibile pentru a participa la această campanie promoţională persoanele juridice, întreprinderile familiale, angajaţii/colaboratorii S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., ai agenţiilor implicate în organizarea campaniei şi ai companiilor distribuitoare ale S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., precum și rudele în linie directă și/sau colaterală (până la gradul al II-lea inclusiv), soții/soțiile și afinii acestora.
Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele Dr. Oetker participante la prezenta Campanie sunt: Gelfix Clasic 1:1, Gelfix Extra 2:1, Gelfix cu îndulcitor din Stevia, Gelfix Super 3:1, Gelifiant cu fructoză, Pikant fix iute, Pikant fix dulce-acrișor, Pikant fix cu verdețuri și Tomato fix.

 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Participanţii la prezenta Campanie Promoțională trebuie:
1. Să achiziționeze oricare trei produse participante la prezenta campanie în perioada 01.05.2018 – 31.10.2018. Cele trei produse participante trebuie să fie achiziționate pe același bon fiscal;
2. Să înscrie bonul fiscal în perioada campaniei prin următoarele metode:

 • Pe web: prin accesarea website-ului www.oetker.ro (în cazul participanților din România) sau prin accesarea website-ului www.oetker.md (în cazul participanților din Republica Moldova) și completarea formularul online de înscriere. Formularul online de înscriere trebuie completat cu datele personale (nume, prenume, data nașterii, număr de telefon, adresă de e-mail) și cu datele bonului fiscal care atestă achiziția celor trei produse participante (număr și data emiterii bonului) și denumirea celor trei produse participante achiziționate.
 • Prin SMS la numărul 3728; numărul 3728 fiind unul cu tarif normal stabilit de reţelele de telefonie mobilă din care este trimis SMS-ul; numărul este valabil în următoarele reţele de telefonie mobilă: Telekom, Vodafone și Orange (România) și Moldcell, Orange și Unite (Republica Moldova). Mesajul de SMS trebuie să conţină numărul și data bonului fiscal care atestă achiziția a 3 produse participante. Pentru fiecare mesaj trimis, participantul va primi un mesaj de confirmare.
 • Prin poştă, valabil doar pentru participanții care au reședință pe teritoriul României: trimiţând datele personale (nume, prenume, data nașterii, număr de telefon, adresă de e-mail) şi datele bonului fiscal care atestă achiziția celor trei produse participante (număr și data emiterii bonului) la O.P. 10, C.P. 100, București.

Un participant unic poate înscrie maximum 30 bonuri fiscale pe toată durata campaniei. Un participant unic este definit de același nume, prenume și număr de telefon.
Acelaşi bon fiscal nu poate fi înscris decât o singură dată în cadrul campaniei promoţionale, indiferent de modalitatea de înscriere. Organizatorul va avea dreptul să solicite câştigătorilor, pe lângă bonul extras câştigător, şi toate celelalte bonuri trimise de acelaşi câştigător. Dacă se dovedeşte că un participant a înscris în campanie acelaşi bon fiscal de mai multe ori, acesta va fi descalificat şi va pierde dreptul asupra premiului câştigat şi de participare în continuare la campania promoţională.
Pentru fiecare înscriere validă în campanie, participanții vor primi o şansă de a câştiga unul din următoarele premii:

 • Doar partipanții din România care au înscrieri valide făcute pe website sau trimise prin SMS pot câștiga premiul zilnic care constă într-un voucher de cumpărături în valoare de 200 lei. Se va acorda câte un voucher pe zi.
 • Doar partipanții din Republica Moldova care au înscrieri valide făcute pe website sau trimise prin SMS pot câștiga premiul săptămânal care constă în bani de cumpărături - 800 MDL. Se va acorda câte un premiu pe săptămână.
 • premii lunare (acordate prin extrageri lunare – datele extragerilor pot fi vizualizate în secțiunea 8 a prezentului Regulament) constând în experiențe culinare într-una dintre următoarele țări: Spania, Germania, Italia, Grecia sau Turcia. Excursiile se vor acorda sub forma unor vouchere turistice.

Fiecare participant are obligația de a păstra bonul fiscal/bonurile fiscale cu care a participat la prezenta campanie pentru validarea premiului, în cazul unui câştig.

 

Mesajele campaniei primite de participanții care se înscriu prin Web/SMS din România:
Mesaj primit dacă înscrierea bonului are loc înainte de începerea promoţiei :
Promoția “Călătorește în lumea unor noi gusturi!” începe pe 21.05.2018. Înscrie-te în campanie începând cu data de 21.05.2018! Succes!
Mesaj primit după încheierea promoției
Promoția “Călătorește în lumea unor noi gusturi!” s-a încheiat la data de 31.10.2018 ora 23.59.59. Accesează pe site-ul www.oetker.ro lista câștigătorilor validați.
Mesajul primit pentru o înscriere câștigătoare în campanie:
Felicitări! Ai câștigat un voucher de cumpărături de 200 lei. Te vom contacta in maximum 5 zile pentru validare. Păstrează bonul fiscal pentru validare.
Mesajul primit pentru o înscriere necâștigătoare:
Ai șansa să câștigi o experiență culinară în {Denumire țară}. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Succes!
Mesajul primit pentru o înscriere invalidă:
Mesaj invalid! Scrie cu atentie numarul si data bonului fiscal.
Mesaje trimise în perioada campaniei, daca acestea conțin un șir de caractere numerice care a mai fost trimis în cadrul promoţiei (indiferent de canalul de înscriere):
Acest bon a mai fost inscris! Te rugam sa inscrii un alt bon fiscal. Multumim!

Dacă s-a depăşit limita de maxim 30 înscrieri/campanie:
”Ai atins limita de 30 înscrieri în cadrul campaniei, nu poți înregistra un nou bon. Iți mulțumim pentru participare!”.

 

Mesajele campaniei primite de participanții care se înscriu prin Web/SMS din Republica Moldova:
Mesaj primit înainte de începerea promoţiei
Promoția “Călătorește în lumea unor noi gusturi!” începe pe 21.05.2018. Înscrie-te în campanie începând cu data de 21.05.2018! Succes!
Mesaj primit după încheierea promoției
Promoția “Călătorește în lumea unor noi gusturi!” s-a încheiat la data de 31.10.2018 ora 23.59.59. Accesează pe site-ul www.oetker.md lista câștigătorilor validați.
Mesajul primit pentru o înscriere necâștigătoare:
Ai șansa să câștigi o experiență culinară în {Denumire țară} sau 800 MDL, bani de cumpărături. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Succes!

Mesajul primit pentru o înscriere invalidă :
Mesaj invalid! Scrie cu atentie numarul si data bonului fiscal.
Mesaje trimise în perioada campaniei, daca acestea conțin un șir de caractere numerice care a mai fost trimis în cadrul promoţiei (indiferent de canalul de înscriere):
Acest bon a mai fost inscris! Te rugam sa inscrii un alt bon fiscal. Multumim!
Dacă s-a depăşit limita de maxim 30 înscrieri/campanie:
”Ai atins limita de 30 înscrieri în cadrul campaniei, nu poți înregistra un nou bon. Iți mulțumim pentru participare!”.

 

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Premiile acordate în cadrul prezentei campanii promoţionale sunt afişate în tabelul următor:

Tip premiu Număr premii Valoarea individuală (RON, cu TVA) Valoarea totală (RON, cu TVA)
Premii zilnice - valabile doar pentru participanții din România   
Voucher de cumpărături în valoare de 200 lei 164 200 32,800
Premii săptămânale - valabile doar pentru participanții din Republica Moldova      
Premiu în bani (1 premiu = 800 MDL) 23 182.72 4,203
Premii lunare   
Experiențe culinare într-una dintre următoarele țări: Spania, Germania, Italia, Grecia sau Turcia 5 6996.9 34,985
Total 192   71,988

Valoarea comercială brută a premiilor oferite în cadrul Campaniei este situează între 75,542 lei și 78,826 lei (include TVA și impozitul pe premii suportat de către Organizator). Impozitul este suportat de către Organizator și variază în funcție de naționalitatea câștigătorilor între 3,554 lei și 6,838 lei.  

 

Descrierea premiilor:


Premii zilnice - valabile doar pentru participanții din România
Voucherele de cumpărături în valoare de 200 lei se vor acorda într-o rețea de magazine din România sau se vor acorda în bani, în funcție de proximitatea magazinului de reședința câștigătorului. Astfel, Organizatorul va oferi în total:

 • 119 vouchere de cumpărături în rețeaua Kaufland;
 • 30 vouchere de cumpărături în rețeaua Carrefour;
 • 15 vouchere de cumpărături acordate în bani pentru câștigătorii care nu au în proximitate niciuna dintre rețelele de magazine menționate mai sus.

 

Premii săptămânale - valabile doar pentru participanții din Republica Moldova
Premiile în bani (1 premiu = 800 MDL) se vor acorda prin transfer bancar în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data validării premiului.

 

Premii lunare
Experiențele culinare într-una dintre următoarele țări: Spania, Germania, Italia, Grecia sau Turcia se vor acorda sub forma unor vouchere turistice în valoare de 6996.9 lei disponibile în agențiile Go Travel. Voucherul este nominal, are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, și va putea fi folosit doar pentru achiziția unei excursii în țara pentru care s-a facut extragerea în luna respectivă (conform specificațiilor din cadrul articolului 8.3 al prezentului Regulament).
Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a produselor Dr. Oetker, taxele poştale sau costul conexiunii Internet). Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii (cu excepția premiilor lunare și a celor 15 vouchere de cumpărături care se vor acorda în bani), respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii.
Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare.

 

SECŢIUNEA 8. TRAGEREA LA SORŢI SI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

1. Premii zilnice (pot fi câștigate doar de către participanții din România care înscriu bonuri fiscale prin SMS sau pe website)
Înainte de începerea campaniei, în data de 18 mai 2018, va avea loc o extragere aleatoare, prin care se vor desemna 164 momente câştigătoare pentru fiecare premiu acordat pe zi în perioada campaniei (câte 1 premiu pe zi). Această extragere va fi asistată de 2 reprezentanți al Agenţiei.
Toate momentele câştigătoare se vor extrage în formatul: [zi/ora/minut/secundă] pentru fiecare premiu. Premiul va fi câştigat de primul Participant care a trimis un bon fiscal valid prin SMS/Web în momentul câştigător sau imediat după momentul câştigător extras. Următorii 3 participanţi cu intrări valide după momentul câştigător din ziua respectivă sunt consideraţi “Rezerve”.
Dacă între două momente câștigătoare nu se înregistrează nicio înscriere validă, atunci sunt declarate câștigătoare primele 2 înscrieri venite după următorul moment câștigător și următoarele 6 înscrieri fiind declarate rezerve (câte trei pentru fiecare premiu).

 

2. Premii săptămânale acordate prin tragere la sorţi (valabile doar pentru participanții din Republica Moldova)
Toate tragerile la sorţi săptămânale vor fi electronice și vor avea loc la sediul Agenţiei, în prezenţa unui reprezentant al acesteia și a unui reprezentant Dr. Oetker, după cum urmează:

Nr. Crt. Înscrierile valide care participă
la extragere
Data extragere Premiu oferit
1 21-05-18 27-05-18 28-05-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
2 28-05-18 03-06-18 04-06-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
3 04-06-18 10-06-18 11-06-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
4 11-06-18 17-06-18 18-06-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
5 18-06-18 24-06-18 25-06-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
6 25-06-18 01-07-18 02-07-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
7 02-07-18 08-07-18 09-07-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
8 09-07-18 15-07-18 16-07-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
9 16-07-18 22-07-18 23-07-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
10 23-07-18 29-07-18 30-07-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
11 30-07-18 05-08-18 06-08-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
12 06-08-18 12-08-18 13-08-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
13 13-08-18 19-08-18 20-08-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
14 20-08-18 26-08-18 27-08-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
15 27-08-18 02-09-18 03-09-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
16 03-09-18 09-09-18 10-09-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
17 10-09-18 16-09-18 17-09-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
18 17-09-18 23-09-18 24-09-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
19 24-09-18 30-09-18 01-10-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
20 01-10-18 07-10-18 08-10-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
21 08-10-18 14-10-18 15-10-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
22 15-10-18 21-10-18 22-10-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)
23 22-10-18 31-10-18 01-11-18 1 x Premiu în bani (800 mdl)

Pentru fiecare căştigător vor fi extrase câte 5 rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 5 rezerve şi nu se finalizează validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia organizatorului.

3. Premii lunare acordate prin tragere la sorţi
Tragerile la sorți pentru premiile lunare vor fi electronice și vor avea loc la sediul Agenţiei, în prezenţa unui reprezentant al acesteia și a unui reprezentant Dr. Oetker, după cum urmează:

Nr. Crt. Înscrierile valide care participă
la extragere
Data Extragere Premiu oferit
1 21-05-18 30-06-18 06-07-18 1 x Excursie în Spania
2 01-07-18 31-07-18 06-08-18 1 x Excursie în Germania
3 01-08-18 31-08-18 06-09-18 1 x Excursie în Italia
4 01-09-18 30-09-18 05-10-18 1 x Excursie în Grecia
5 01-10-18 31-10-18 06-11-18 1 x Excursie în Turcia

Pentru înscrierile făcute prin poștă, data care va fi luată în considerare pentru încadrarea în luna de extragere va fi data poștei, data de primire imprimată pe plic prin ștampilă de către oficiul poștal destinatar.
Pentru fiecare căştigător vor fi extrase câte 5 rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 5 rezerve şi nu se finalizează validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia organizatorului.
Lista câştigătorilor validaţi conţinând atât numele şi prenumele câştigătorilor cât şi premiile câştigate va fi publicată, în termen de maximum 10 de zile lucrătoare de la data validării câştigătorilor, pe website-urile www.oetker.ro și www.oetker.md.

 

SECŢIUNEA 9. ANUNŢAREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Anunțarea câștigătorilor
Anunțarea câştigătorilor se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data extragerii, de către un reprezentant al Organizatorului, la numerele de telefon cu care câștigătorii s-au înscris în Campanie. Aceștia vor fi informaţi în legătura cu premiul câştigat şi procedura de validare.
Reprezentanţii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câştigător apelând numărul de telefon de maximum 5 ori, în 5 zile diferite, în intervalul orar (9.00 – 17.00), la ore diferite. Dacă, din motive independente de voinţa Organizatorului, câştigătorul nu poate fi contactat de către Organizator în condiţiile stabilite (are telefonul închis sau nu răspunde la nici unul dintre apeluri), se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase.

Validarea câștigătorilor
Pentru validarea premiilor, câștigătorii vor fi rugaţi să furnizeze datele personale (nume, prenume, adresa completă şi număr de telefon) şi să trimită, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anunţării, o copie scanată dupa bonul fiscal ce atestă achiziția celor trei Produse Participante, prin una dintre următoarele metode:
- prin fax, la numărul 021.318.65.13. Faxul trebuie să conţină copia bonului fiscal ce atestă achiziția celor trei Produse Participante, numele, prenumele, adresa participantului şi numărul de telefon;
- prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro. Copie scanată după bonul fiscal ce atestă achiziția celor trei Produse Participante trebuie scanată în format .jpg sau .pdf şi ataşată, subiectul e-mail-ului trebuie să fie numele Campaniei, iar în corpul e-mail-ului trebuie scrise datele cu caracter personal ale câştigătorului (nume, prenume adresa completă şi numărul de telefon).
Câştigătorii premiilor care depășesc valoarea de 600 lei trebuie să trimită Codul Numeric Personal pentru îndeplinirea formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.
Câștigătorii premiilor săptămânale în bani trebuie să trimită şi IBAN-ul contului, numele băncii şi al sucursalei unde este deschis contul pentru virarea premiului. Contul trebuie să fie deschis în MDL la o bancă de pe teritoriul Republicii Moldovei.
Câștigătorii voucherelor de cumpărături care se vor acorda în bani trebuie să trimită şi IBAN-ul contului, numele băncii şi al sucursalei unde este deschis contul pentru virarea premiului. Contul trebuie să fie deschis în lei la o bancă de pe teritoriul României.
Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.
În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a regulamentului, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

Acordarea premiilor
Premiile constând în bani vor fi virate în contul bancar al câștigătorilor în maximum 30 de zile lucrătoare de la data validării și comunicării codului IBAN.
Premiile zilnice și lunare vor fi trimise prin curier în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la validare.

SECȚIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.
În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 • pierderile sau întârzierile plicurilor trimise la căsuţa poştală a Campaniei, generate de întârzieri sau pierderi ale Poştei Române, independente de voinţa Organizatorului;
 • expedierea plicurilor la altă adresă poştală decât cea indicată de Organizator în Regulamentul Oficial;
 • lipsa ştampilei cu data poştei sau prezenţa unei ştampile ilizibile de pe plicurile sosite la cutia poştală;
 • plicurile care nu conţin datele personale ale participantului (nume, prenume, adresă completă, număr telefon) și numărul bonului fiscal care atestă achiziționarea celor trei Produse Participante;
 • plicurile care nu conţin un număr de telefon valid pentru a putea contacta participantul;
 • situațiile în care participanții care se înscriu pe pagina web nu oferă un număr de telefon valid şi astfel aceştia nu mai pot fi contactaţi ulterior;
 • situaţiile în care mai multe persoane revendică acelaşi număr de bon fiscal; în acest caz va fi validat câştigător acel participant care face dovada bonului fiscal în original;
 • pierderile sau întârzierile înscrierilor pe website, generate de defecţiuni tehnice independente de voinţa Organizatorului;
 • formularele de înscriere incomplete, inexacte sau incorecte;
 • pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/consumatorului care doreşte să se înscrie în Campanie;
 • Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de mesaje SMS, generate de reţelele de telefonie mobilă sau internet sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului;
 • Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numărul scurt al campaniei;
 • Situațiile în care numărul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat şi ca atare Organizatorul nu va putea contacta participanții la campanie.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
În cazul în care un câştigător refuză premiul oferit în cadrul acestei campanii, va semna o declaraţie pe propria răspundere prin care va declara că renunţă la premiul oferit şi la orice alte drepturi legate de acest premiu. Dacă aceasta declaraţie nu se poate semna la sediul Organizatorului sau în prezenţa unui reprezentant al Organizatorului, atunci declaraţia se va trimite Organizatorului prin scrisoare recomandată sau curier.

 

SECŢIUNEA 11. BONURI FISCALE  NECORESPUNZĂTOARE

Bonurile fiscale care sunt reproduse, deteriorate, falsificate, inventate, cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte firme implicate în campanie nu îşi asumă nici o răspundere pentru bonurile fiscale necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate, incomplete sau completate greşit, cu scris ilizibil), sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

 

SECŢIUNEA 12. PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCIŢIU

În cazul în care câştigătorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau persoană în imposibilitate fizică de a se deplasa, aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului prin intermediul părintelui, tutorelui său legal sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.
Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului reprezentanţilor persoanelor aici indicate, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluţionarea reclamaţiilor de orice natură legate de aceasta.

 

SECȚIUNEA 13. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Operatorul, prin împuterniciții săi, prelucrează datele personale ale Participanților la această promoţie în numele Operatorului, în conformitate cu Regulamentul General Pentru Protecția Datelor (GDPR), cu Legea 677/2001 și cu legislația conexă care reglementează prelucrarea datelor personale.
Informarea privind prelucrarea datelor personale în cadrul Campaniei, precum și înregistrarea consimțământului persoanelor vizate, vor fi făcute la momentul colectării datelor, pe suport electronic sau fizic, conform mecanismului de participare la Campanie și de validare și acordare a premiilor, conform cerințelor legislației în vigoare.

 

Identitatea operatorului de date
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de compania Dr. Oetker RO SRL, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr.J03/1843/1993, C.U.I. 4227295, cu sediul în Curtea de Argeș, județul Argeș, Strada Albești, Nr. 50, în calitate de Operator, prin imputerniciți:
- S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., cu sediul în București, Str. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9a, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J40/12388/1998, având cod de înregistrare fiscală RO 11295365.
- S.C. WEBART SOFTWARE DESIGN S.R.L., cu sediul în București, Str. Hagi Ghiţă, nr. 26-28, ap. 7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J40/1254/2011, având cod de înregistrare fiscală RO 28001979.

 

Scopurile prelucrării
Datele personale colectate în cadrul campaniei sunt prelucrate de Operator în următoarele scopuri:
1.            Organizarea campaniei promoționale, gestionarea înscrierilor în campanie;
2.            Desemnarea câștigătorilor, validarea înscrierilor câștigătoare și acordarea (livrarea) premiilor;
3.            Îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Operatorului în legatură cu premiile acordate;
4.            Acțiuni de marketing direct ulterioare încheierii campaniei.

 

Temeiul juridic
1.            Pentru scopul organizării campaniei promoționale, în cazul participanților care nu câștigă premii în cadrul campaniei, datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului persoanei vizate, reglementat de articolului 6 alineatul (1) litera (a) al regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) – consimțămantul persoanei vizate. 
2.            În cazul câștigătorilor desemnați și al rezervelor la care se apelează, datele sunt prelucrate în temeiul Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR (în vederea îndeplinirii unei obligații legale) raportat la art. 43 alin. (1) OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, în legătură cu termenul legal de prescripție a obligațiilor comerciale.
3.            În cazul câștigătorilor premiilor impozabile (cu valoare mai mare de 600 de lei), datele vor fi prelucrate în temeiul Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR (în vederea îndeplinirii unei obligații legale), raportat la art. 110 Legea 227/2015 privind Codul fiscal și OPANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.
4.            Pentru scopul de marketing direct, datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului persoanei vizate, reglementat de articolului 6 alineatul (1) litera (a) al regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) – consimțământul persoanei vizate.

 

Datele prelucrate
1. Pentru scopul organizării campaniei promoționale, în cazul participanților care nu câștigă premii în cadrul campaniei:
a. În cazul participanților care se inscriu exclusiv prin SMS, se vor colecta numărul de telefon mobil.
b. In cazul participanților care își creeaza cont pe site-ul campaniei, se vor prelucra date colectate în mod direct, de la persoana vizată: prenumele, numele, data nașterii, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail și produsele achiziționate.
2. În cazul câștigătorilor premiilor neimpozabile, se vor prelucra: numele, prenumele, data nașterii, adresa de livrare a premiului, copie a bonului fiscal ale cărui număr și data au fost înscrise în campanie.
3. În cazul câștigătorilor premiilor impozabile (cu valoare mai mare de 600 de lei), se vor prelucra: numele, prenumele, data nașterii, adresa de livrare a premiului, copie a bonului fiscal ale cărui număr și data au fost înscrise în campanie și CNP-ul câștigătorului.
4. În cazul câștigătorilor premiilor în bani, se vor colecta și prelucra IBAN-ul în care va fi transferată suma aferentă premiului și sucursala băncii.
5. Pentru scopul de marketing direct, vor fi prelucrate: numele, prenumele, data nașterii, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail, în funcție de preferințele exprimate de persoana vizată în momentul exprimării consimțământului pentru scopul declarat.

 

Perioada prelucrării
1. Pentru scopul organizării campaniei promoționale, în cazul participanților care nu câștigă premii în cadrul campaniei, datele vor fi prelucrate și stocate pentru o perioada de 90 de zile de la încheierea campaniei.
2. În cazul câștigătorilor, datele vor fi stocate pentru o perioada de 3 ani de la încheierea campaniei, perioada legală de prescriere a obligațiilor comerciale.
3. În cazul câștigătorilor premiilor impozabile (cu valoare mai mare de 600 de lei), datele vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani de la plata impozitelor, conform obligațiilor fiscale impuse de legea în vigoare. 
4. Pentru scopul de marketing direct, datele vor fi prelucrate și stocate pentru o perioadă de maximim 3 ani de la încheierea campaniei. Dacă, la momentul expirării acestui termen, consimțământul nu a fost reconfirmat de către persoana vizată, datele vor fi șterse.

 

Modul de prelucrare
Pentru scopul executării campaniei promoționale, datele cu caracter personal vor fi colectate și stocate în baza de date, extrase periodic pentru participarea la tragerile la sorți și pentru trimiterea notificărilor de campanie prin e-mail sau SMS.  Pentru scopul de marketing direct: în fiecare an, Organizatorul trimite una sau mai multe informări, prin e-mail sau SMS, în legatură cu campania promoțională pentru produsele Gelfix și Pikant fix sau despre alte noutăți legate de produse pentru gătit. Datele nu sunt supuse unor prelucrări de tip «profiling» care ar putea produce efecte juridice sau care ar putea avea un impact semnificativ asupra persoanei vizate. Datele nu vor fi utilizate în niciun alt scop fata de cele declarate în aceasta informare.

 

Confidentialitate
Datele vor fi colectate de împuternicitul Webart, prelucrate și stocate de împuternicitul Mercury360 Communications. Datele nu vor fi dezvăluite Operatorului Dr. Oetker România, nu vor fi transferate în străinătate și nu vor fi dezvăluite către alți terți, cu excepția situațiilor în care Operatorul și/sau Imputerniciții sunt obligați de lege să dezvăluie datele către autorități.

 

Drepturile participanților
În perioada de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana vizată are dreptul de a ne solicita în orice moment accesul la date, rectificarea sau ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării. Are de asemenea dreptul de a se opune prelucrării și dreptul de a solicita portarea datelor către alt operator. Persoane vizate pot oricând să-și retragă consimțământul de prelucrare. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

 

Modalități de exercitare a drepturilor
Pentru orice solicitare legată de datele personale, în procesul de exercitare a drepturilor menționate în capitolul anterior, persoana vizată poate contacta Operatorul prin oricare mijloace dintre cele următoare:
Telefon: 0248507001 | E-mail: office@oetker.ro

 

SECȚIUNEA 14. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare prin intermediul Agenției.
Organizatorul va depune prin intermediul Agenției declarații de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declarații de venit și cheltuieli ce derivă din câștigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câștigătorului.
Organizatorul nu va avea nici o răspundere față de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu aceasta Campanie.

 

SECȚIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră*, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.
*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forța Majoră, confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României.
În înţelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente:
a) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor şi acordare a premiilor;
b) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
c) orice reglementare care poate aparea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia.
Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care invocă forță majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acesteia participanților la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

SECŢIUNEA 16. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.
Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: S.C.   Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albeşti, nr. 50, Curtea de Argeş, Jud Argeş, România, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la finalizarea campaniei. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație.

 

SECŢIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfașurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe website-urile www.oetker.ro și www.oetker.md sau printr-o cerere scrisă, semnată și datată la S.C. Dr. Oetker S.R.L., cu sediul în Str. Albești, nr. 50, Curtea de Argeș, Jud. Argeș, România.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea prealabilă a acestor modificări.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 şi a fost semnat în 3 exemplare originale, astăzi ___/___/__data autentificării de către Notarul Public pentru S.C. Mercury360 Communications S.R.L.

 

Acest website foloseşte cookie-uri. Prin navigarea pe acest site îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe Am înţeles X
×
Promoţia ƒ„Călătorește în lumea unor noi gusturi!“ s-a încheiat la data de 31.10.2018, ora 23:59:59.