Înscriere în promoţie

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. În câmpurile adresei, unde nu este cazul, poţi pune "-".

Numărul de telefon mobil trebuie să fie un număr din România (format din 10 cifre, fără spaţii, puncte, liniuţe sau alte caractere).

Produse achiziţionate:*

Ţi-a fost recomandată participarea la promoţie de către un prieten/o prietenă? Completează şi câmpurile următoare:

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. Dr. Oetker RO S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este pentru organizarea de campanii promotionale si atribuirea de premii. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare inscrierii in campanie si acordarii premiului in caz de castig. Refuzul dvs. determină imposibilitatea participarii la campanie. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Organizatorului S.C. Dr. Oetker RO S.R.L. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în strainătate.
×
Promoţia ƒ„Pune la păstrare toate gusturile locale!“ s-a încheiat la data de 29.10.2017, ora 23:59:59.