Regulamentul oficial al campaniei promoţionale Dr. Oetker

„Prepară bucurii din toate darurile naturii!“

Campania promoţională pentru consumatori

Perioada campaniei: 23.05.2016 – 30.10.2016

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională „Prepară bucurii din toate darurile naturii!” este organizată de S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albeşti, nr. 50, Curtea de Argeş, Jud. Argeş, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu numărul J03/1843/1993, C.U.I. 4227295, şi la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificării nr. 2298/2005 (denumită în continuare “Organizator” sau “S.C. Dr. Oetker RO S.R.L.”), iar pe teritoriul Republicii Moldova este reprezentată de FORWARD INTERNATIONAL S.R.L., Str. Industrială, nr. 61, Chișinău, Republica Moldova, număr TVA: MD0204284.
Campania se derulează prin intermediul agenţiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Bucureşti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, și la AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificării nr. 26 (denumită în continuare “Agenţia”).
Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoţională este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională „Prepară bucurii din toate darurile naturii!” este organizată şi se desfăşoară în perioada 23.05.2016 – 30.10.2016 pe teritoriul României și al Republicii Moldova, în locaţiile care comercializează produsele participante semnalizate cu materiale de comunicare ale campaniei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţională este deschisă tuturor persoanelor fizice cu reşedinţa în România și Republica Moldova, cu vârsta de cel puţin 18 ani, împliniţi pâna la data începerii Campaniei care respectă prevederile prezentului Regulament Oficial.
Nu sunt eligibile pentru a participa la această campanie promoţională persoanele juridice, întreprinderile familiale, angajaţii/colaboratorii S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., ai agenţiilor implicate în organizarea campaniei şi ai companiilor distribuitoare ale S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., precum și rudele în linie directă și/sau colaterală (până la gradul al II-lea inclusiv), soții/soțiile și afinii acestora.
Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele Dr. Oetker participante la prezenta Campanie sunt: Gelfix Clasic 1:1, Gelfix Extra 2:1, Gelfix cu îndulcitor din Stevia, Gelfix Super 3:1, Gelifiant cu fructoză, Pikant fix iute, Pikant fix dulce-acrișor și Tomato fix.

 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Participanţii la prezenta Campanie Promoțională trebuie:
1. Să achiziționeze oricare trei produse participante la prezenta campanie în perioada 01.05.2016 – 30.10.2016. Cele trei produse participante trebuie să fie achiziționate pe același bon fiscal;
2. Să înscrie bonul fiscal în perioada campaniei prin următoarele metode:

 • Pe web: prin accesarea website-ului www.oetker.ro și completarea formularul online de înscriere. Formularul online de înscriere trebuie completat cu datele personale (nume, prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail) și cu datele bonului fiscal care atestă achiziția celor trei produse participante (număr și data emiterii bonului) și denumirea celor trei produse participante achiziționate.
 • Prin poştă (valabil doar pentru participanții care au reședință pe teritoriul României): trimiţând datele personale (nume, prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail) şi datele bonului fiscal care atestă achiziția celor trei produse participante (număr și data emiterii bonului) la O.P. 10, C.P. 100, București.

Un participant are dreptul să recomande campania altor persoane. Dacă una dintre aceste persoane câştigă un premiu în cadrul prezentei campanii, atunci participantul care i-a recomandat campania va câștiga 100 RON. Pentru a face dovada recomandării, fiecare persoană căreia i-a fost recomandată campania trebuie să completeze în formularul de înscriere, pe langă datele de mai sus, şi numele şi numărul de telefon mobil al persoanei care i-a făcut recomandarea.
Un participant unic poate înscrie maximum 30 bonuri fiscale pe toată durata campaniei. Un participant unic este definit de același nume, prenume și număr de telefon.
Acelaşi bon fiscal nu poate fi înscris decât o singură dată în cadrul campaniei promoţionale, indiferent de modalitatea de înscriere. Organizatorul va avea dreptul să solicite câştigătorilor, pe lângă bonul extras câştigător, şi toate celelalte bonuri trimise de acelaşi câştigător. Dacă se dovedeşte că un participant a înscris în campanie acelaşi bon fiscal de mai multe ori, acesta va fi descalificat şi va pierde dreptul asupra premiului câştigat şi de participare în continuare la campania promoţională.
Pentru fiecare înscriere validă în campanie, participanţii vor primi o şansă de a câştiga unul din următoarele premii:
a) premii lunare (acordate prin extrageri lunare – datele extragerilor lunare pot fi vizualizate în secțiunea 8 a prezentului Regulament):

 • Un blender Diamond KitchenAid;
 • Un robot de bucătărie KitchenAid;
 • O oală Multi – Cooker KitchenAid;
 • Un storcător centrifugal fructe/legume KitchenAid;
 • Un mixer Artisan KitchenAid.

b) premiul final (acordat prin extragerea finală):

 • Voucher Mobexpert în valoare de 2500 euro.

 

În plus, participantul care recomandă prezenta campanie celor mai mulți participanți va câștiga garantat la sfârșitul campaniei 500 euro.
Fiecare participant are obligația de a păstra bonul fiscal/bonurile fiscale cu care a participat la prezenta campanie pentru validarea premiului, în cazul unui câştig.
Înainte de începerea campaniei, organizatorul trimite clienților care și-au exprimat în campaniile anterioare acordul de a primi informații comerciale de la Dr. Oetker o invitație de participare la campanie, sub forma unui plic promoțional care conține:
a) O scrisoare;
b) Un rețetar;
c) 3 taloane de participare la campanie: unul pentru propria participare și 2 taloane pe care le poate oferi altor două persoane, invitându-le astfel să participe la campanie;
d) 3 plicuri auto-adresate pentru expedierea prin poștă a celor 3 taloane;
e) 12 etichete autocolante;
f) calendar.


Mesajele campaniei primite de participanții care se înscriu prin Web:
Mesaj primit înainte de începerea promoţiei
Promoția “Prepară bucurii din toate darurile naturii!” începe pe 23.05.2016. Înscrie-te în campanie începând cu data de 23.05.2016! Succes!
Mesaj primit după încheierea promoției
Promoția “Prepară bucurii din toate darurile naturii!” s-a încheiat la data de 30.10.2016 ora 23.59.59. Accesează pe site-ul www.oetker.ro lista câștigătorilor validați.
Mesajul primit pentru prima înscriere în campanie:
”Felicitări! Te-ai înscris în campania „Prepară bucurii din toate darurile naturii!”. Poți să câștigi un premiu săptamânal sau marele premiu, un voucher Mobexpert în valoare de 2500 euro. Măreşte-ţi şansele de câştig: invită-ţi prietenele să participe! Dacă una dintre ele câştigă un premiu, tu primești garantat 100 RON! Nu uita să le aminteşti să treacă în formular numele şi numărul tău de telefon, pentru a-ţi putea valida premiul în cazul în care câştigă.
Păstrează bonul fiscal pentru validare. Mai poți face 29 înscrieri în campanie până la data de 30.10.2016.”
Mesajul primit pentru a doua înscriere în campanie:
”Felicitări! Ai înscris un nou bon în campanie, mai ai dreptul la 28 înscrieri până la data de 30.10.2016. Păstrează bonul fiscal pentru validare în cazul câștigării unui premiu. Măreşte-ţi şansele de câştig: invită-ţi prietenele să participe! Dacă una dintre ele câştigă un premiu, tu primești garantat 100 RON! Nu uita să le aminteşti să treacă în formular numele şi numărul tău de telefon, pentru a-ţi putea valida premiul în cazul în care câştigă. Păstrează bonul fiscal pentru validare.”
Dacă s-a depăşit limita de maxim 30 înscrieri/campanie:
”Ai atins limita de 30 înscrieri în cadrul campaniei, nu poți înregistra un nou bon. Verifică lista câştigătorilor pentru a afla dacă ai câştigat. Iți mulțumim pentru participare!”.

 

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Premiile acordate în cadrul prezentei campanii promoţionale sunt afişate în tabelul următor:

Tip premiu Număr premii Valoarea individuală (RON, cu TVA inclus) Valoarea totală (RON, cu TVA inclus)
Premii lunare      
Blender Diamond 1.75L - KitchenAid 8 940,00 7.519,97
Robot de bucătărie 2.1L - KitchenAid 8 999,00 7.992,00
Oală Multi-Cooker - KitchenAid 8 1249,01 9.992,06
Storcător centrifugal fructe/legume - KitchenAid 8 1550,40 12.403,20
Mixer KitchenAid 4,8 +
accesoriu pentru tocat carne
+ accesoriu pentru pasat si piureuri
8 3234,00 25.872,00
Premiu pentru recomandare 41 100,00 4.100,00
Premiu acordat garantat*      
500 euro 1 2250,00 2.250,00
Premiu oferit prin tragere la sorţi      
Voucher Mobexpert 1 11250,00 11.250,00
Total 83   81.379,23

 

* Premiile în euro se vor acorda în RON calculate la cursul 1 euro = 4,5 RON.
** Participantul care recomandă prezenta campanie celor mai mulți participanți va câștiga garantat la sfârșitul campaniei un premiu în valoare de 500 euro.
Valoarea comercială brută a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 81.379,23 RON (include TVA). Impozitul este suportat de către Organizator și variază în funcție de naționalitatea câștigătorilor între 7.593,10 RON și 9.919,85 RON.  


Descrierea premiilor:
Blender KitchenAid : Blender Diamond 1.75L. Bolul are o capacitate de 1,75 l şi este fabricat dintr-un plastic dur, ce nu conţine BPA. Dispune de un capac cu dozator pentru ingrediente. Motorul puternic, de 550W, dispune de 5 viteze: ŞTIR, CHOP, MIX, PUREE şi LIQUEFY, plus funcţia PULSE. Funcţia CRUSH ICE permite aparatului selectarea automată a vitezei optime pentru a sparge gheaţă.Putere: 550W; 5 trepte de viteză plus funcţia Pulse; Viteză maximă de rotaţie: 11500/min; Viteză minimă de rotaţie: 2000/min; Capacitate vas 1.75L; Tip de control viteză: electronic; Lame din oţel inoxidabil; Dimensiuni hxLxl: 41.9 x 22.9 x 21.6 cm; Greutate: 4.5 Kg.


Robot de Bucătărie: Robot de bucătărie multifuncţional, marca KitchenAid, cu sistem Exact Slice, care va face uitat cuţitul de bucătărie. Bolul de 2,1 litri poate procesa cantităţi mari de ingrediente, iar tubul de alimentare extra larg 3 în 1 permite atât felierea orizontală cât şi verticală a legumelor. Capacul şi lamele sunt echipate cu o garnitură foarte strânsă care nu permite scurgerea ingredientelor din vas. Putere: 240W; Viteză maximă de rotaţie: 1750/min; Viteză minimă de rotaţie: 900/min; 2 trepte de viteză plus funcţia Pulse; Material carcasa: plastic; Dimensiuni hxLxl: 38.1 × 27.9 × 25.4 cm; Greutate: 3.2 Kg; Accesorii incluse. Bol principal 2.1L, din plastic fără BPA; Bol secundar 710ml, din plastic fără BPA; Tub de alimentare extra larg 3 în 1; Disc feliere - grosime ajustabilă;Disc răzuire reversibil fin/grosier; Lama bol mini multifuncţională pentru tocare din oţel inoxidabil; Lama bol mare multifuncţională pentru tocare din oţel inoxidabil; Lama pentru aluat.


Oală Multi-Cooker KitchenAid: Temperatura poate fi setat precis, din 5 în 5° între 75°C şi 230°C, existând şi o funcţie specială pentru iaurt cu temperatura setată la 35°C. Timpul de gătit poate fi setat până la 12 ore şi dispune şi de funcţia KeepWarm, ce păstrează preparatele calde până la 24 de ore. Corpul aparatului este din metal, oală prezintă la interior un strat antiadeziv ceramic CeramaShield, capac din sticlă termorezistentă ce poate avea şi rol de strecurătoare. Setul include şi un coşuleţ pentru gătitul la aburi fabricat din oţel inoxidabil.


Storcător centrifugal fructe/legume KitchenAid: Storcător centrifugal fructe/legume - KitchenAid. Acesta are de un motor puternic de 500W, pe inducţie, ce dispune de 2 trepte de viteze (7000 şi 10000 prm) pentru fructe şi legume moi sau ţări. Consistentă sucului poate fi ajustată prin folosirea uneia din cele 3 setări ale sitei. Conţine 2 recipiente, unul pentru colectarea pulpei, de 1,2 l capacitate şi unul pentru colectarea sucului, de 1 l capacitate. Gură de alimentare de mari dimensiuni permite introducerea unei mari varietăţi de fructe şi legume. Carcasa este din metal iar accesoriile sunt din plastic ce nu conţine BPA. Putere: 500W; Tip motor: inducţie;Tip stoarcere: centrifugală; Viteze: 2 (7.000 şi 10.000 rpm); Material corp: metal; Material accesorii: plastic fără BPA; Dimensiuni hxLxd: 43.2 x 39.4 x 22.9 cm; Greutate: 6.8 Kg.


Mixer Artisan kitchenAid: Mixer Artisan 4.8L - KitchenAid + Accesoriu pentru tocat carne KA + Accesoriu pentru păsat şi piureuri – KitchenAid. Putere: 300W; Viteză maximă de rotaţie: 220/min; Viteză minimă de rotaţie: 58/min; Capacitate bol: 4.8L; Tip de control viteză: hibrid electronic; Dimensiuni hxLxl: 36,2 x 34,3 x 22,2 cm; Greutate: 10.6 Kg; Accesoriul pentru pasărea fructelor şi legumelor poate fi ataşat maşinii de tocat 5FGA de la KitchenAid pentru a va ajută în a crearea de sucuri, jeleuri sau mâncare pentru copii în doar câteva minute.


Premiul constând în voucher Mobexpert în valoare de 2500 euro
Voucherul în valoare de 2500 euro pentru mobilier și accesorii de bucătărie (TVA inclus) se poate folosi doar într-unul dintre magazinele MOBEXPERT și are următoarele caracteristici:

 • Pe baza voucherului, câștigătorul poate comanda doar mobilier de bucătărie și accesorii de bucătărie;
 • Câștigătorul poate folosi voucherul pentru o singură comandă; Dacă valoarea produselor achiziționate depășește suma înscrisă pe voucher, câștigătorul va achita diferența aferentă magazinului Mobexpert. Dacă valoarea produselor achiziționate este mai mică decât valoarea înscrisă pe voucher, diferența aferentă nu se returnează câștigătorului.
 • Valabilitate voucher: 6 luni de la data emiterii.
 • Mobilierul de bucătărie se executa pe comandă, în funcție de spațiul disponibil.
 • Termenul de execuție diferă în funcție de modelul comandat.

În cazul în care câștigătorul este din România, montajul și transportul sunt incluse în cost în orașele în care există magazine Mobexpert și în limita a 30 km în afara acestora. Dacă nu există magazin Mobexpert în localitatea câștigătorului (și nici în limita a 30 km), transportul și montajul se vor efectua contracost.
În cazul în care câștigătorul este din Republica Moldova, transportul este asigurat de către Organizator de la Mobexpert Iași până la reședința câștigătorului. Montajul nu este inclus.


Premiul constând în 500 de euro
- suma de 500 de euro va fi oferită în echivalentul ei în RON (menţionat în secţiunea 7 a prezentului regulament) şi va fi virată în contul bancar, comunicat de câştigător în momentul validării. Contul bancar trebuie să fie deschis în RON la orice bancă de pe teritoriul României. Transferul bancar se va realiza în maxim 20 de zile lucrătoare de la data validării și comunicării codului IBAN.
Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a produselor Dr. Oetker, taxele poştale sau costul conexiunii Internet). Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii.
Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare.

 

SECŢIUNEA 8. TRAGERILE LA SORŢI

Toate tragerile la sorţi săptămânale vor fi electronice și vor avea loc la sediul Agenţiei, în prezenţa unui reprezentant al acesteia, a unui reprezentant Dr. Oetker şi a unui notar public/avocat, după cum urmează:

Nr. Dată extragere Înscrierile care participă
la extragere
Număr premii Tip premiu oferit
1 08.07.2016 23.05.2016 30.06.2016 8 Blender Diamond KitchenAid
2 08.08.2016 01.07.2016 31.07.2016 8 Robot de Bucătărie KitchenAid
3 08.09.2016 01.08.2016 31.08.2016 8 Oală Multi-Cooker KitchenAid
4 08.10.2016 01.09.2016 30.09.2016 8 Storcător centrifugal fructe/legume KitchenAid
5 07.11.2016 01.10.2016 30.10.2016 8 Mixer Artisan kitchenAid

Tragerea la sorţi a câştigătorului marelui premiu al Campaniei va fi electronică si va avea loc în data de 31.10.2016, la sediul Agenţiei, în prezenţa unui reprezentant al acesteia, a unui reprezentant Dr. Oetker şi a unui notar public / avocat. La tragerea la sorţi din data de 31.10.2016 participă toate intrările valide din perioada 23.05.2016 ora 00.00.00 – 30.10.2016 ora 23:59.
Persoana care a recomandat aceasta campanie la cei mai mulți participanți (aici se iau în calcul doar participanții diferiți) va fi desemnat pe data de 31.10.2016 câștigătorul premiului garantat constând în 500 euro. Dacă există două persoane care au recomandat campania aceluiași număr de participanți, atunci se va organiza o extragere pentru desemnarea câștigătorului.
Pentru înscrierile făcute prin poștă, data care va fi luată în considerare pentru încadrarea în luna de extragere va fi data poștei, data de primire imprimată pe plic prin ștampilă de către oficiul poștal destinatar. Pentru înscrierile făcute pe website, data participării va fi considerată data efectivă de apăsare a butonului de salvare a datelor din formularul de înscriere de pe website.
Pentru fiecare căştigător vor fi extrase câte 5 rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 5 rezerve şi nu se finalizează validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia organizatorului.
Lista câştigătorilor validaţi conţinând atât numele şi prenumele câştigătorilor cât şi premiile câştigate va fi publicată, în termen de maxim 10 de zile lucrătoare de la data validării câştigătorilor, pe website-ul www.oetker.ro.

 

SECŢIUNEA 9. ANUNŢAREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Anunțarea câștigătorilor
Anunțarea câştigătorilor se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi, de către un reprezentant al Organizatorului, la numerele de telefon cu care câștigătorii s-au înscris în Campanie. Aceștia vor fi informaţi în legătura cu premiul câştigat şi procedura de validare.
Reprezentanţii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câştigător apelând numărul de telefon de maximum 5 ori, în 5 zile diferite, în intervalul orar (9.00 – 17.00), la ore diferite. Dacă, din motive independente de voinţa Organizatorului, câştigătorul nu poate fi contactat de către Organizator în condiţiile stabilite (are telefonul închis sau nu răspunde la nici unul dintre apeluri), se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase.


Validarea câștigătorilor
Pentru validarea premiilor, câștigătorii vor fi rugaţi să furnizeze datele personale (nume, prenume, adresa completă şi număr de telefon) şi să trimită, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anunţării, o copie scanată dupa bonul fiscal ce atestă achiziția celor trei Produse Participante, prin una dintre următoarele metode:
- prin fax, la numărul 021.318.65.13. Faxul trebuie să conţină copia bonului fiscal ce atestă achiziția celor trei Produse Participante, numele, prenumele, adresa participantului şi numărul de telefon;
- prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro. Copie scanată după bonul fiscal ce atestă achiziția celor trei Produse Participante trebuie scanată în format .jpg sau .pdf şi ataşată, subiectul e-mail-ului trebuie să fie numele Campaniei, iar în corpul e-mail-ului trebuie scrise datele cu caracter personal ale câştigătorului (nume, prenume adresa completă şi numărul de telefon).
Câştigătorii premiilor constând în voucher Mobexpert și 500 de euro trebuie să trimită în plus copia buletinului/cărţii de identitate pentru îndeplinirea formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii şi IBAN-ul contului, numele băncii şi al sucursalei unde este deschis contul pentru virarea premiului. Contul trebuie să fie deschis în RON la o bancă de pe teritoriul României.
Câştigătorii premiilor constând în 100 RON trebuie să trimită şi IBAN-ul contului, numele băncii şi al sucursalei unde este deschis contul pentru virarea premiului. Contul trebuie să fie deschis în RON la o bancă de pe teritoriul României.
Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.
În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a regulamentului, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.


Acordarea premiilor
Premiile acordate în cadrul prezentei campanii vor fi livrate câştigătorilor prin curier în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data validării.
Premiile constând în bani vor fi virate în contul bancar al câștigătorilor în maxim 30 de zile lucrătoare de la data validării și comunicării codului IBAN.

 

SECȚIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.
În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 • pierderile sau întârzierile plicurilor trimise la căsuţa poştală a Campaniei, generate de întârzieri sau pierderi ale Poştei Române, independente de voinţa Organizatorului;
 • expedierea plicurilor la altă adresă poştală decât cea indicată de Organizator în Regulamentul Oficial;
 • lipsa ştampilei cu data poştei sau prezenţa unei ştampile ilizibile de pe plicurile sosite la cutia poştală;
 • plicurile care nu conţin datele personale ale participantului (nume, prenume, adresă completă, număr telefon) și numărul bonului fiscal care atestă achiziționarea celor trei Produse Participante;
 • plicurile care nu conţin un număr de telefon valid pentru a putea contacta participantul;
 • situațiile în care participanții care se înscriu pe pagina web nu oferă un număr de telefon valid şi astfel aceştia nu mai pot fi contactaţi ulterior;
 • situaţiile în care mai multe persoane revendică acelaşi număr de bon fiscal; în acest caz va fi validat câştigător acel participant care face dovada bonului fiscal în original;
 • pierderile sau întârzierile înscrierilor pe website, generate de defecţiuni tehnice independente de voinţa Organizatorului;
 • formularele de înscriere incomplete, inexacte sau incorecte;
 • pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/consumatorului care doreşte să se înscrie în Campanie.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
În cazul în care un câştigător refuză premiul oferit în cadrul acestei campanii, va semna o declaraţie pe propria răspundere prin care va declara că renunţă la premiul oferit şi la orice alte drepturi legate de acest premiu. Dacă aceasta declaraţie nu se poate semna la sediul Organizatorului sau în prezenţa unui reprezentant al Organizatorului, atunci declaraţia se va trimite Organizatorului prin scrisoare recomandată sau curier.

 

SECŢIUNEA 11. BONURI FISCALE  NECORESPUNZĂTOARE

Bonurile fiscale care sunt reproduse, deteriorate, falsificate, inventate, cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte firme implicate în campanie nu îşi asumă nici o răspundere pentru bonurile fiscale necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate, incomplete sau completate greşit, cu scris ilizibil), sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

 

SECŢIUNEA 12. PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCIŢIU

În cazul în care câştigătorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau persoană în imposibilitate fizică de a se deplasa, aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului prin intermediul părintelui, tutorelui său legal sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.
Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului reprezentanţilor persoanelor aici indicate, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluţionarea reclamaţiilor de orice natură legate de aceasta.

 

SECȚIUNEA 13. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul, în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanţilor la această promoţie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 2298. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele înscrise la campanie şi câştigătorii premiilor Campaniei îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să între în baza de date a Organizatorului în vederea validării, atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale organizatorilor de promoţii. Comunicările ulterioare cu caracter publicitar şi de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care şi-au dat acordul explicit şi neechivoc în acest sens bifând căsuţa de pe site-ul campaniei "Da" corespunzătoare întrebării "Doriți ca în viitor să primiți comunicări comerciale despre produsele, serviciile şi promoţiile Dr. Oetker? [DA] [NU]".
Organizatorul şi Agenţia garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanţii pot trimite organizatorului campaniei, S.C.              Dr. Oetker S.R.L., Str. Albeşti, nr 50, Curtea de Argeş, Jud. Argeş, România, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Codul numeric personal, precum şi Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câştigătorilor unor premii cu valoare care depăşeşte 600 RON, conform obligaţiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaraţiei 205 - Declaraţia informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele şi prenumele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către S.C. Dr. Oetker RO S.R.L. cu sediul în Str. Albeşti, nr 50, Curtea de Argeş, Jud. Argeş, România. Organizatorul le poate solicita Participanţilor acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio si video, numele, prenumele lor, oraşul de reşedinţa, imaginea şi vocea. Participanţii nu vor fi obligaţi să îşi exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera lor alegere. În cazul în care participanţii vor dori să îşi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaraţie scrisă semnată de aceştia.

 

SECȚIUNEA 14. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare prin intermediul Agenției.
Organizatorul va depune prin intermediul Agenției declarații de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declarații de venit și cheltuieli ce derivă din câștigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câștigătorului.
Organizatorul nu va avea nici o răspundere față de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu aceasta Campanie.

 

SECȚIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră*, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.
*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forța Majoră, confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României.
În înţelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente:
a) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor şi acordare a premiilor;
b) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
c) orice reglementare care poate aparea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia.
Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care invocă forță majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acesteia participanților la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

SECŢIUNEA 16. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.
Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: S.C.   Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albeşti, nr. 50, Curtea de Argeş, Jud Argeş, România, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la finalizarea campaniei. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație.

 

SECŢIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfașurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe website-ul www.oetker.ro sau printr-o cerere scrisă, semnată și datată la S.C. Dr. Oetker S.R.L., cu sediul în Str. Albești, nr. 50, Curtea de Argeș, Jud. Argeș, România.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea prealabilă a acestor modificări.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 şi a fost semnat în 3 exemplare originale, astăzi ___/___/__ data autentificării de către Notarul Public pentru S.C. Mercury360 Communications S.R.L.

 

×
Promoţia ƒ„Prepară bucurii din toate darurile naturii!“ s-a încheiat la data de 30.10.2016, ora 23:59:59.